اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در سال 94 با الطاف خداوند منان و مجوز سازمان مرکزی فعالیت خود را شروع کرده و با ترکیب پرسنل مجرب و متعهد و اداره های امور اقتصادی دانش بنیان و برنامه ریزی و بودجه فعالیت می نماید.

تاسیس اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان این واحد دانشگاهی حاکی از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده  این واحد می باشدکه مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی می نماید. اداره کل برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازبخش های مهم با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجادگردیده است. با توجه به طرحهای توسعه بخش ،  بخش  مطالعات و آموزش نیروی انسانی ضمیمه این اداره گردیده و فعالیت خود را به عنوان زیر شاخه در این اداره ادامه میدهد.