اخبار

برگزاری دوره های حسابداری تخصصی ویژه دانشجویان حسابداری و مدیریت توسط اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری دوره های حسابداری تخصصی ویژه دانشجویان حسابداری و مدیریت توسط اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با مشارکت موسسه حسابداری سپهر ایرانیان،ن اقدام به برگزاری دوره های حسابداری و تخصصی ویژه دانشجویان دانشکده مدیریت و ...

همکاری این واحد دانشگاهی با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در برگزاری کلاسهای BIS

همکاری این واحد دانشگاهی با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در برگزاری کلاسهای BIS

با همت و تلاش چشمگیر اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان این واحد دانشگاهی ومشارکت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ،کلاسهای آموزشی –تکمیلی رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهرستان اسلامشهر و حومه (BIS ) ...

کارگاههای آموزشی  تحت عناوین 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه بدنه ،با شرکت 120 نفر ازنمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران شعبه ممتاز اسلامشهر در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار گردید.

کارگاههای آموزشی تحت عناوین 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه بدنه ،با شرکت 120 نفر ازنمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران شعبه ممتاز اسلامشهر در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار گردید.

کارگاههای آموزشی تحت عناوین 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه بدنه ،با شرکت 120 نفر ازنمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران شعبه ممتاز اسلامشهر در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار گردید.

نشست صمیمی دانش بنیان و دانشکده فنی و مهندسی

نشست صمیمی دانش بنیان و دانشکده فنی و مهندسی

اولین نشست صمیمی مدیر کل محترم برنامه ریزی و اموراقتصادی دانش بنیان واحد اسلامشهر، معاونت محترم پژوهشی و اعضای محترم هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی در سالن کنفرانس دانشکده فنی ...

کارگاههای آموزشی مسئولین و نمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران

کارگاههای آموزشی مسئولین و نمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران

کارگاههای آموزشی "بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه های عمر و پس انداز "با حضور مسئولین و نمایندگان دفاتر نمایندگی بیمه ایران در سطح شهرستان اسلامشهر و حومه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.