معرفی

 

اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک  می شوند، اطّلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.

پیشرفت تکنولوژی از آن حیث که «تحقیقات» را در کشور افزایش می‌دهد، می‌تواند بازدهی عوامل دیگر مانند «کار» و «سرمایه» را افزایش داده، باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار و تعمیق سرمایه گشته و رشد مداوم در کشور را تضمین کند. قابل ذکر است که «پیشرفت فنی» مورد بحث در اقتصاد، پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
که اهم وظایف این بخش شامل:

1.     توانمند سازی نیروی انسانی در قالب دوره های متفاوت آموزشی برای کارکنان(هیات علمی و غیر هیات علمی)

2.     برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی آزاد برای سازمان ها و موسسات خارج از دانشگاه

3.     انجام پژوهش­ های کاربردی و توسعه­ ای

4.     تولید محصولات با فنّاوری نوین و انجام خدمات توسعه­ ی فناوری